أدعوکَ یا سیدی بلسانٍ قد أخرَسَه ذَنبُه...

 

آدم مست وقتی حرف می زند زبانش خیلی سنگین است...

کلماتش کش می آیند و نصفه نیمه ادا می شوند...

حسی که توی لحنش هست گاهی با حسی که کلامش دارد متناقض است...

مثلاً ابراز ناراحتی اش با خنده همراه است...

اگر تشنه  باشد یا مثلاً جایی از بدنش زخم شده باشد یا درد و  سوزش شدید داشته باشد  خیلی متوجه نیست که باید با چه واژه هایی و با چه لحنی نیازش را بگوید و اصلاً خودش هم نمی فهمد به چه چیزی نیاز دارد....

چیزی که دارد می گوید همان چیزی نیست که می خواهد بگوید یا باید بگوید...

خلاصه یک همچین وضعیتی ست...

 

/ 0 نظر / 71 بازدید